St. Marie gate 50
1706 Sarpsborg

Om Enger Selskapsforvaltning AS

Enger Selskapsforvaltning AS er sammen med Enger Eiendomsforvaltning AS investerings- og morselskaper til eiendoms- og driftsselskapene i strukturen.

Som navnene tilsier er samtlige selskaper strukturert i to konsern fordelt på eiendomsinvesteringer og driftsselskaper. Samtlige selskaper er tuftet på langsiktige investeringer i norsk næringsliv og eiendomsmarked hovedsakelig basert på Østlandet.

I tillegg til eierskap i egne selskaper har også konsernet direkte relasjon med en rekke andre beslektede selskaper.

Jon Martin Enger

Daglig leder

Enger Selskapsforvaltning og Enger Eiendomsforvaltning eies og administreres av Jon Martin Enger og har hovedsete i Sarpsborg, Østfold.

Våre selskaper